Menighedsråd

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8667@SOGN.DK
CVR: 56052011

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Tinggårdsvej 2
Skyum
7752 Snedsted
Næstformand, Kirkeværge
Skyumvej 105
Skyum
7752 Snedsted
Kontaktperson
Tinggårdsvej 2
Skyum
7752 Snedsted
Sekretær
Gisselbækvej 21
7752 Snedsted
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skyumbjergevej 10
Skyum
7752 Snedsted
Kasserer
Legindvej 12
Hørdum
7752 Snedsted
Menigt medlem
Tårnvej 29
Hørdum
7752 Snedsted
Medlem af valgbestyrelsen
Tårnvej 29
Hørdum
7752 Snedsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lethsvej 9
Visby
7755 Bedsted Thy
Tlf: 21765072

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.