1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

Formand
Tinggårdsvej 2
Skyum
7752 Snedsted
 

Næstformand, Kirkeværge
Skyumvej 105
Skyum
7752 Snedsted
 

Kasserer
Legindvej 12
Hørdum
7752 Snedsted
 

Kontaktperson
Tinggårdsvej 2
Skyum
7752 Snedsted
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Ved Parken 18
Koldby
7752 Snedsted
 

Menigt medlem
Tårnvej 29
Hørdum
7752 Snedsted
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tårnvej 29
Hørdum
7752 Snedsted
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tøttrupvej 12
7752 Snedsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lethsvej 9
Visby
7755 Bedsted Thy
 
 97951133

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56052011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk