1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Guldbjergvej 5
Kolshave
5400 Bogense
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Assensvej 52
Kattebjerg
5400 Bogense
 

Kirkeværge
Skåstrupvej 34
Skåstrup
5400 Bogense
 

Kirkeværge
Kolshave 2
Kolshave
5400 Bogense
 

Kirkeværge
Middelfartvej 105
Ore
5400 Bogense
 

Kasserer
Mejlskovvej 20
5400 Bogense
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Guldbjergvej 9
Kolshave
5400 Bogense
 

Formand for valgbestyrelsen
Ørbækvej 45
Ørbæk
5400 Bogense
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Middelfartvej 33
Skovby
5400 Bogense
 
 64811146
Træffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64847317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk