1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skødstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Mejlbyvej 26
8250 Egå
 

Næstformand
Safirvej 1
8541 Skødstrup
 

Kirkeværge
Tagmosevej 13
8541 Skødstrup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tjørnebakken 5B
8541 Skødstrup

Kontaktperson
Jadevej 3
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Otte Ruds Gade 35 3 tv
8200 Aarhus N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tagmosevej 2
8541 Skødstrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vosnæsparken 15
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Bondehaven 44
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Terosevej 26
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Bondehaven 35
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Digesvalevej 26
8541 Skødstrup
 

Menigt medlem
Østergårds Allé 2
8541 Skødstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 2
8541 Skødstrup
 
 29246806
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Kildebakken 2
8541 Skødstrup
 
Træffes ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Chr. Winthers Vej 17, st. th.
8230 Åbyhøj
 
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skødstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17488015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk