Menighedsråd

Skødstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skødstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8246@SOGN.DK
CVR-nummer: 17488015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Mejlbyvej 26
8250 Egå
Næstformand
Safirvej 1
8541 Skødstrup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tjørnebakken 5B
8541 Skødstrup
Kirkeværge
Bondehaven 44
8541 Skødstrup
Kontaktperson
Jadevej 3
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Østergårds Allé 2
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Grenåvej 747R
8541 Skødstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Tagmosevej 2
8541 Skødstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Vosnæsparken 15
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Tagmosevej 13
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Terosevej 26
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Bondehaven 35
8541 Skødstrup
Menigt medlem
Digesvalevej 26
8541 Skødstrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 2
8541 Skødstrup
Tlf: 29246806
Træffes ikke mandag.
Overenskomstansat sognepræst
Chr. Winthers Vej 3, st. tv.
8230 Åbyhøj
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Kildebakken 2
8541 Skødstrup
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.