Menighedsråd

Skodborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skodborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8987@SOGN.DK
CVR-nummer: 65358859

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skodborg Møllegade 5
6630 Rødding
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skodborg Vestergade 18H
6630 Rødding
Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skudstrup Markvej 12
6630 Rødding
Menigt medlem
Bøgealle 19
Skodborg
6630 Rødding
Kontaktperson
Trøjborgvej 19
Skodborg
6630 Rødding
Menigt medlem
Havretoften 20
Skodborg
6630 Rødding
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Skodborg Søndergade 7
6630 Rødding
Tlf: 74848114

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.