1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skjellerup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Carolinevej 15
Skjellerup
9500 Hobro
 
 2011 8828

Næstformand
Andrupvej 17
9500 Hobro
 

Kirkeværge
Lyshøjvej 3
Skjellerup
9500 Hobro
 

Kasserer
Skovsgårdvej 9A
Skovsgård
9500 Hobro
 

Bygningssagkyndig
Strandholtvej 11
Skjellerup
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Glenstrup Søvej 51
Glenstrup
8990 Fårup
 
 86452273

Overenskomstansat sognepræst
Viborg Landevej 11
9500 Hobro

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skjellerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33112165
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk