Menighedsråd

Skive Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skive Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8572@SOGN.DK
CVR: 37291919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Frederiksdal Alle 6
7800 Skive
Tlf: 97522220/51270771
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Grønningen 13
7800 Skive
Tlf: 20480689
Menigt medlem
Vestervang 17
7800 Skive
Kirkeværge
Adelgade 1A 1 2
7800 Skive
Tlf: 20259633
Kasserer
Normavej 7
7800 Skive
Medlem af valgbestyrelsen
Odgaardsvej 28
7800 Skive
Medlem af valgbestyrelsen
Petravej 33
7800 Skive
Tlf: 004523635673
Menigt medlem
Frederiksdal Alle 94
7800 Skive
Menigt medlem
Violvej 309
7800 Skive
Menigt medlem
Olgavej 91
7800 Skive
Menigt medlem
Tyttebærstien 4
Birgittelyst
8800 Viborg
Menigt medlem
Olgavej 6
7800 Skive
Menigt medlem
Jeppe Aakjærsvej 6 st
Skive By
7800 Skive
Sognepræst
Reberbanen 19
7800 Skive
Tlf: 24481033
Sognepræst
Næsset 10
5330 Munkebo
Sognepræst (kirkebogsfører)
Petravej 80
Vinde
7800 Skive
Tlf: 21941749
Træffes efter aftale. (Mandag fri)
Sognepræst
telefonnr. 24219909 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.