1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skive Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Frederiksdal Alle 6
7800 Skive
 
 97522220/51270771

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Grønningen 13
7800 Skive

Menigt medlem
Vestervang 17
7800 Skive
 

Kirkeværge
Adelgade 1A 1 2
7800 Skive

Kasserer
Normavej 7
7800 Skive
 

Medlem af valgbestyrelsen
Odgaardsvej 28
7800 Skive
 

Medlem af valgbestyrelsen
Petravej 33
7800 Skive

Menigt medlem
Frederiksdal Alle 94
7800 Skive
 

Menigt medlem
Violvej 309
7800 Skive
 

Menigt medlem
Olgavej 91
7800 Skive
 

Menigt medlem
Tyttebærstien 4
Birgittelyst
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Olgavej 6
7800 Skive
 

Menigt medlem
Jeppe Aakjærsvej 6 st
Skive By
7800 Skive
 

Sekretær - ikke medlem
Egerishave 47
7800 Skive
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Vestagervej 2D
7800 Skive
 

Sognepræst
Reberbanen 19
7800 Skive

Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederiksdal Alle 25
7800 Skive
 
 24219909
Træffes helst efter aftale, eller tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-17(mandag fri) TLF.24219909

Sognepræst
Petravej 80
Vinde
7800 Skive
 
 21941749
Træffes efter aftale. (Mandag fri)

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skive Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37291919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk