Menighedsråd

Skibsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skibsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8294@SOGN.DK
CVR: 11076815

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skibsted Østergade 10
9293 Kongerslev
Tlf: 98331518/23803757
Næstformand, Kontaktperson
Skibstedbrovej 30
Skibsted
9293 Kongerslev
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Magnoliehaven 15
9293 Kongerslev
Kirkeværge
Skibstedvej 37
Skibsted
9293 Kongerslev
Menigt medlem
Skibstedvej 46
Skibsted
9293 Kongerslev
Sognepræst (kirkebogsfører)
Smidievej 1
9574 Bælum
Tlf: 98337050

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.