1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skibsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skibsted Østergade 10
9293 Kongerslev
 
 98331518/23803757

Næstformand, Kontaktperson
Skibstedbrovej 30
Skibsted
9293 Kongerslev
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Magnoliehaven 15
9293 Kongerslev

Menigt medlem
Skibstedvej 46
Skibsted
9293 Kongerslev
 

Kirkeværge
Skibstedvej 37
Skibsted
9293 Kongerslev
 

Sognepræst, kst (kirkebogsfører)
Smidievej 1
9574 Bælum
 
 98337050

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skibsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11076815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk