1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skibinge Sogns Menighedsråd

Formand
Ronesbanke 12B
Skibinge
4720 Præstø
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rødegårdsvej 65
4720 Præstø
 

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Rødegårdsvej 13
4720 Præstø
 

Kontaktperson
Rosagervej 8
4720 Præstø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hejrevej 19
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Hjørnehusvej 16
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Næbvej 49
4720 Præstø
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ronesbanke 12 A
Skibinge
4720 Præstø
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skibinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67264312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk