1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skibet Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Havesangervej 27
7100 Vejle
 
 7583 1574

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ådalsvej 10
7100 Vejle
 

Sekretær
Sønderskovvej 13
7100 Vejle
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Stenagervænget 4
7100 Vejle
 

Kirkeværge
Skibet Bakkevej 9
7100 Vejle

Menigt medlem
Spættevej 7
7100 Vejle
 

Kasserer
Bakkeglimt 11
7100 Vejle
 

Menigt medlem
Bakkeglimt 4
7100 Vejle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 12
7100 Vejle
 
 29408574
Tirsdag - fredag: 08:00 - 15:30 Mandag: Fri Post vedr. begravelser/bisættelser, dåb, og vielser sendes til:Kirkekontoret, Skibetvej 166, 7100 Vejle

Sognepræst (bistandspræst)
Mølletoften 2
7182 Bredsten
 
 20 57 80 22

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skibet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14797017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk