1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skarrild Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klinten 60
6933 Kibæk

Næstformand, Kontaktperson
Skovvænget 9
Skarrild
6933 Kibæk
 

Kirkeværge
Assingvej 21
Skarrild
6933 Kibæk
 

Kasserer
Kirkepladsen 9
Skarrild
6933 Kibæk
 

Menigt medlem
Vistelhøjvej 8
Skarrild
6933 Kibæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovvænget 19
Skarrild
6933 Kibæk
 
 97196004

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skarrild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15017414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk