Menighedsråd

Skarrild Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skarrild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8810@SOGN.DK
CVR-nummer: 15017414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Assingvej 21
Skarrild
6933 Kibæk
Næstformand, Kasserer
Hveddevej 34
Skarrild
6933 Kibæk
Menigt medlem
Silstrupvej 2
Skarrild
6933 Kibæk
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vistelhøjvej 8
Skarrild
6933 Kibæk
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergaardsvej 8
Skarrild
6933 Kibæk
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Skovvænget 19
Skarrild
6933 Kibæk
Tlf: 29664332

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.