1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skals Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nørreballe 90
8832 Skals

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Fjordvænget 33
8832 Skals
 

Kirkeværge, Sekretær
Kildedalsvej 10
8832 Skals

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 80
8832 Skals

Kontaktperson
Vibevej 7
8832 Skals

Menigt medlem
Vesterled 35
8832 Skals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordentoften 58
8832 Skals
 
 86694037

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skals Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55324212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk