Menighedsråd

Skals Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skals Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8531@SOGN.DK
CVR: 55324212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nørreballe 90
8832 Skals
Tlf: 23450455
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Fjordvænget 33
8832 Skals
Menigt medlem
Vesterled 35
8832 Skals
Tlf: 60463964
Kontaktperson
Engvej 17B
8832 Skals
Tlf: 26978641
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 80
8832 Skals
Tlf: +4550571984
Kirkeværge, Sekretær
Kildedalsvej 10
8832 Skals
Tlf: 52 40 49 14
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordentoften 58
8832 Skals
Tlf: 86694037

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.