Menighedsråd

Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8480@SOGN.DK
CVR: 41012528

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Daphnesvej 5
9990 Skagen
Tlf: 40870170
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Fallingen 14
9990 Skagen
Tlf: 29649578
Kirkeværge
Hulsigvej 41
Hulsig
9990 Skagen
Tlf: 98487026
Menigt medlem, Orlov
Markvænget 5
Hulsig
9990 Skagen
Tlf: 21394959
Menigt medlem
Lars Bødkers Vej 25
9990 Skagen
Tlf: 40180122
Menigt medlem
Tuxens Alle 8
9990 Skagen
Tlf: 24675322
Kontaktperson
Westbanke 12
9990 Skagen
Tlf: 28999130
Menigt medlem
Vandværksvej 9
Hulsig
9990 Skagen
Tlf: 61605134
Menigt medlem
Olaviusvej 14
9990 Skagen
Menigt medlem
Oddevej 13A
9990 Skagen
Tlf: 61773303
Medlem af valgbestyrelsen
Minervavej 10
9990 Skagen
Tlf: 22898321
Medlem af valgbestyrelsen
Lille Skagen 19
9990 Skagen
Tlf: 27648008
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skagavej 101
9990 Skagen
Tlf: 98441278
Mandag fridag
Sognepræst
Nedre Mosevej 101
9990 Skagen
Mandag fridag
Overenskomstansat sognepræst
Eratosvej 36
9900 Frederikshavn
Mandag fridag
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.