1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skads Sogns Menighedsråd

Formand
Skads Byvej 32
6705 Esbjerg Ø

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Egelundvej 38
Grimstrup
6818 Årre

Kirkeværge
Nørregårdsparken 91
Andrup
6705 Esbjerg Ø

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Oksvangvej 8
6705 Esbjerg Ø

Kontaktperson
Ledvænget 15
Skads
6705 Esbjerg Ø

Medlem af valgbestyrelsen
Rosenvængets Alle 3
6700 Esbjerg

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fortuna Alle 61
6705 Esbjerg Ø
 
 30125546
Skype: pekammersgaard. Træffes efter aftale - fridag fredag
Poul Erik Kammersgaard

Sognepræst
Krogvej 15
Nordby
6720 Fanø
 
 30893233
Kontor i Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Træffes efter aftale - fridag fredag
Sarah Asp

Sognepræst
Møllebakken 2
6705 Esbjerg Ø
 
 24762896
Socialpræst. Email: iwenzel@jernekirke.dk
Ingelise Wenzel

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skads Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41793511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk