Menighedsråd

Skads Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skads Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8909@SOGN.DK
CVR: 41793511

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Tårngårdsvej 5
Solbjerg
6731 Tjæreborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Kontaktperson - født medlem
Majgårdsparken 23
Andrup
6705 Esbjerg Ø
Backup-telefon: 9110 7058 (Ved andet teleselskab)
Kirkeværge
Nørregårdsparken 91
Andrup
6705 Esbjerg Ø
Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Oksvangvej 8
6705 Esbjerg Ø
Medlem af valgbestyrelsen
Rosenvængets Alle 3
6700 Esbjerg
Menigt medlem
Nørregårdsparken 109
Andrup
6705 Esbjerg Ø

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.