08
Nov

Menighedsrådsmøde

Tidspunkt
kl. 17:00 - 20:00
Sted
Konfirmandlokalet, Majgårdsparken 23, 6705 Esbjerg Ø
Beskrivelse
Menighedsrådsmødet afholdes i konfirmandlokalet ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup, 6705 Esbjerg Ø. Menighedsrådsmødet er offentligt. Dagsorden og beslutningsreferat vil være fremlagt i våbenhuset ved Skads Kirke.