Menighedsråd

Ådalens Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ådalens Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8225@SOGN.DK
CVR: 23079216

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Gml Oustrupvej 15
Mygind
8544 Mørke
Tlf: 86974320 / 41222554
Næstformand, Kirkeværge
Kirkestræde 5
Søby
8543 Hornslet
Tlf: 86974477 / 22884322
Kasserer
Østrupvej 27
Østrup
8543 Hornslet
Tlf: 86998044 / 21716972
Menigt medlem
Kløvevej 10
Skørring
8544 Mørke
Tlf: 86974459 / 20234459
Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ådalen 1
Skørring
8544 Mørke
Tlf: 86974953
Kontaktperson
Seglager 3
8370 Hadsten
Menigt medlem
Krogsbækvej 8
Karlby
8543 Hornslet
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 3
søby
8543 Hornslet
Tlf: 86974400

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.