1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

Formand
Mosevej 1
Herskind
8464 Galten

Næstformand, Sekretær
Skivholmevej 55
Skivholme
8464 Galten

Kasserer
Hedevej 35
Herskind
8464 Galten

Menigt medlem
Udsigten 16
Sjelle
8464 Galten

Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Voldbyvej 17
Sjelle
8464 Galten

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vestre Skolevej 50
Skjørring
8464 Galten

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Præstbrovej 8
Herskind
8464 Galten

Menigt medlem
Farrevej 23
Skjørring
8464 Galten

Menigt medlem
Voldbyvej 22
Sjelle
8464 Galten
 

Menigt medlem
Vestre Skolevej 17
Skjørring
8464 Galten

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ladingvej 20
Skivholme
8464 Galten
 
 86954013

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68336716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk