Menighedsråd

Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8077@SOGN.DK
CVR-nummer: 68336716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Mosevej 1
Herskind
8464 Galten
Tlf: 28192318
Næstformand, Sekretær
Skivholmevej 55
Skivholme
8464 Galten
Tlf: 60839814
Kasserer
Hedevej 35
Herskind
8464 Galten
Tlf: 93928464
Menigt medlem
Udsigten 16
Sjelle
8464 Galten
Tlf: 86954443
Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Voldbyvej 17
Sjelle
8464 Galten
Tlf: 22161117
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vestre Skolevej 50
Skjørring
8464 Galten
Tlf: 61695547
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Præstbrovej 8
Herskind
8464 Galten
Tlf: 21908081
Menigt medlem
Farrevej 23
Skjørring
8464 Galten
Tlf: 22148465
Menigt medlem
Voldbyvej 22
Sjelle
8464 Galten
Menigt medlem
Vestre Skolevej 17
Skjørring
8464 Galten
Tlf: 30268464
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ladingvej 20
Skivholme
8464 Galten
Tlf: 86954013

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.