1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sir Sogns Menighedsråd

Formand
Hovvej 13
Sir
7500 Holstebro

Næstformand
Hovvej 11
Sir
7500 Holstebro
 
 97432332
mobil: 29808069

Menigt medlem
Søllergårdvej 8
Vejrum
7600 Struer

Kirkeværge
Sir Kirkevej 20
7500 Holstebro
 
 97432398
mobil: 40144523

Kasserer, Kontaktperson
Godrimvej 7
Sir
7500 Holstebro

Sognepræst (kirkebogsfører), Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
 
Mobil: 20131243

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sir Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20381310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk