Menighedsråd

Sir Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sir Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8826@SOGN.DK
CVR-nummer: 20381310

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hovvej 13
Sir
7500 Holstebro
Tlf: 20116310
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hovvej 11
Sir
7500 Holstebro
Tlf: 29808069
Kirkeværge
Sir Kirkevej 20
7500 Holstebro
Tlf: 40144523
Kontaktperson
Godrimvej 6
Sir
7500 Holstebro
Tlf: 22472231
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sir Kirkevej 11
7500 Holstebro
Tlf: 61794922
Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
Tlf: 97432011
hele døgnet - mobil 2013 1243

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.