1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sir Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hovvej 13
Sir
7500 Holstebro

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hovvej 11
Sir
7500 Holstebro

Kirkeværge
Sir Kirkevej 20
7500 Holstebro

Kontaktperson
Godrimvej 6
Sir
7500 Holstebro

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Sir Kirkevej 11
7500 Holstebro

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
 
 97432011
hele døgnet - mobil 2013 1243

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sir Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20381310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk