1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 77
8600 Silkeborg
 

Næstformand
Sinding Hovvej 41
8600 Silkeborg
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bomholts Plads 4 st 3
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge
Sejlingvej 24
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sindingvænget 5
8600 Silkeborg
 

Sognepræst
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
 
Tlf. 86 85 53 85

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sinding Hedevej 2A
Kragelund
8600 Silkeborg
 
Tlf. 5115 2766. Mandag er fridag.

Sognepræst, Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Lemmingvej 2
8600 Silkeborg
 
Tlf. 8685 5024. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 49634528
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk