Menighedsråd

Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8608@SOGN.DK
CVR-nummer: 49634528

Medlemmer af menighedsrådet


Sognepræst
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Tlf. 86 85 53 85
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sinding Hedevej 2A
Kragelund
8600 Silkeborg
Tlf. 5115 2766. Mandag er fridag.
Sognepræst
Lemmingvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 8685 5024. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.