Menighedsråd

Sindbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sindbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7899@SOGN.DK
CVR-nummer: 68958911

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Højagervej 10
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 28404236
Næstformand, Sekretær
Kløvermarksvej 4
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 25444189
Kasserer
Gl Landevej 46
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 60622886
Kirkeværge
Birkevej 2
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 40441207
Kontaktperson
Viborg Hovedvej 50
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 20131449
Bygningssagkyndig
Ribevej 9
7171 Uldum
Tlf: 24235630
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lindvedvej 34
Ø Snede
8723 Løsning
Tlf: 75893211
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 28187844
Fri mandag og fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.