Menighedsråd

Sindal Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sindal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8459@SOGN.DK
CVR: 59416316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Torvegade 4 2 tv
9870 Sindal
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Thorsvej 29
9870 Sindal
Menigt medlem
Rugvænget 43
9870 Sindal
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nordvangen 22C
9870 Sindal
Tlf: 23 70 97 27
Kasserer
Friggsvej 41
9870 Sindal
Kirkeværge
Østerlund 14
9870 Sindal
Kirkeværge
Frejasvej 15
9870 Sindal
Overenskomstansat sognepræst og Fængselspræst
Hesseløvej 6
9900 Frederikshavn
Overenskomstansat sognepræst
Surkærvej 7
S Harritslev
9800 Hjørring
Tlf: 61620306
Provst (kirkebogsfører)
Astrupvej 181
Nørregade 52 (provstikontor)
9870 Sindal
Tlf: 98939008
Sognepræst
Østervænget 28
Astrup
9800 Hjørring
Tlf: 40473906

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.