Menighedsråd

Simon Peters Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Simon Peters Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9116@SOGN.DK
CVR: 86676613

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fuglekongevej 6
6000 Kolding
Næstformand
Christiansøvej 12
6000 Kolding
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Thorbjergvej 13
6000 Kolding
Kirkeværge
Lunavej 13B
Seest
6000 Kolding
Menigt medlem
Kobbelhaven 4
6640 Lunderskov
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ingridsvej 44
6000 Kolding
Menigt medlem
Safirvej 11
Seest
6000 Kolding
Menigt medlem
Bispevænget 4
6000 Kolding
Sognepræst (kirkebogsfører)
Islandsvej 14
6000 Kolding
Tlf: 22 52 94 18
Sognepræst
Gøhlmannsvej 92
6000 Kolding
Tlf: 22 46 64 26

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.