1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Simmelkær Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
V. Sneptrupvej 19
Simmelkær
7451 Sunds
 
 97143368

Kontaktperson, Næstformand
Talundvej 9
Ørre
7400 Herning

Kirkeværge
Hodsagervej 39
Simmelkær
7451 Sunds
 
 51341960

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvejen 1
7451 Sunds
 
 30302866
Primær tjeneste i Sunds

Sognepræst
Stationsvej 15A, 1,
7451 Sunds
 
 30300882
Primær tjeneste i Grove, Simmelkær og Ilskov

Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
 
 51422010

Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 51642310 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Simmelkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11427014

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk