1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Simmelkær Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
V. Sneptrupvej 19
Simmelkær
7451 Sunds

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Røjenvej 66
7451 Sunds
 
 21422236

Kirkeværge
Hodsagervej 24
Simmelkær
7451 Sunds

Kasserer, Sekretær
Talundvej 9
Ørre
7400 Herning

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hodsagervej 33
Simmelkær
7451 Sunds

Sognepræst (kirkebogsfører)
Museumsgade 43
7400 Herning

Sognepræst
Stationsvej 15A, 1,
7451 Sunds
 
 30300882
Primær tjeneste i Grove, Simmelkær og Ilskov

Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
 
 51422010
Rune Hoff Lauridsen

Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
 
 51642310
Hanne Marie Meier

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Simmelkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11427014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk