Menighedsråd

Simmelkær Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Simmelkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8839@SOGN.DK
CVR: 11427014

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
V. Sneptrupvej 19
Simmelkær
7451 Sunds
Tlf: 28686334
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Røjenvej 66
7451 Sunds
Tlf: 21422236
Kasserer, Sekretær
Talundvej 9
Ørre
7400 Herning
Tlf: 23306176
Kirkeværge
Hodsagervej 24
Simmelkær
7451 Sunds
Tlf: 24890724
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hodsagervej 33
Simmelkær
7451 Sunds
Tlf: 24912162
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordmarken 8
7451 Sunds
Tlf: 21279802
Sognepræst
Kirkekontoret
Nørrevang 45
7451 Sunds
Tlf: 21308029
Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf: 51422010
Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
Tlf: 51642310

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.