Simmelkær Kirke

Selve kirken:

Før kirken blev bygget hørte Simmelkær til Ørre sogn.

Kirken er opført i 1893 og indviet den 14. januar 1894.

Kirken er tegnet af arkitekt C. A. Wiinholt.

Den er opført i ny-gotisk stil i røde tegl med hvælvinger og spidsbuede vinduer. Den har et slankt tårn med et 8-kantet spir. Taget er dækket med skifer, der danner et flerfarvet mønster med hvide kors.

Kirken var oprindeligt tegnet til at kunne rumme 200 mennesker, altså ca. 50 personer mere end den rummer i dag, men da man også dengang havde problemer med økonomien og var ved at overskride budgettet på 18.500 kr. med ca. 3000 kr., så så man sig nødsaget til at gøre kirken mindre.

 

Udsmykning og inventar:

Kirken har stadig det oprindelige inventar, men det nuværende farvevalg stammer fra en renovering i 1974.

Oprindeligt har hvælvingerne været dekorerede med grønne, røde og beige blomsterranker, og kirkeloftet var dekoreret med stjerner. Korets hvælvinger var malet lyseblå og hvide, som et symbol på himlen.

Den oprindelige udsmykning af kirken faldt ikke helt i alles smag. Herning Folkeblad skrev f.eks. den 16. januar 1894 i forbindelse med indvielsen af kirken: ”Kirken er meget smuk både indvendig og udvendig. Kun forekommer enkelte farver på stolestaderne og væggene os at være temmelig skrigende og kun i ringe harmoni, men det er måske tidens smag.”

I indeværende (d.d. marts 2017) menighedsrådsperiode er der budgetsat, at Simmelkær kirke skal renoveres indvendigt.

Altertavlen forestiller Jesus, der er på besøg hos Martha og Maria og alterbilledet har titlen: ”Det ene fornødne”. Det er malet af C. Thørrestrup.

På prædikestolen står der:

”Saliggørelsen tilhører vor Gud - han som sidder på tronen - og lammet. ”

Døbefonten er af granit med et udhugget bladmønster af vedbend, som fra gammel tid har været et symbol på liv.

 

 

Udsmykningen i kirken er for de fleste tings vedkommende lavet af lokale folk:

• Krucifikset er lavet af møller Aksel Juul Jensen

• Kirkebøssen af købmand L. Chr. Johnsen

• Alterdugen er kniplet af Inge Jessen

• Gelænderet ved koret og smedejernslågerne på kirkegården er lavet af smed

Victor Majlund Jensen

 

Orglet er fra 1991 og det er bygget af Marcussen & Søn i Åbenrå. Orglet har 10 stemmer.

 

På kirkegården:

Den oprindelige kirkeklokke blev udskiftet i 1976, og den hænger nu i klokkestablen på kirkegårdens lille lapidarium. Oppe i tårnet hænger der nu to klokker: En på 380 kg og en på 270 kg. Kirken har etableret et fuldautomatisk ringeanlæg.

 

Gravpladserne på kirkegården er anlagt et stykke højere oppe end selve kirkepladsen. Det skyldes, at kirken er anlagt på et sted, hvor der kun var 2 alen ned til grundvandet, og der krævedes minimum 3 alen for at kunne få tilladelse til at begrave der. Så da kirken stod færdig måtte sognets beboere i gang med at køre jord på kirkegården. Det var en kæmpe fælles indsats, og der blev kørt så mange hundrede læs jord på, at området syd for kirken i januar 1887 kunne godkendes og indvies som kirkegård.

 

Ved kirkens østlige hjørne er der plantet et specielt birketræ, der stammer ude fra Simmelkær krat ude ved Feldborgskoven. Birketræerne derude skal iflg. forstfolkene fra arboretet i Hørsholm stamme helt tilbage til tiden lige efter sidste istid.

 

Sognegård:

I januar 2007 blev det gamle missionshus taget i brug som sognegård. Missionshuset blev ved den lejlighed omdøbt til ”Kirkehuset”.