1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
H. C. Andersens Vej 10
8620 Kjellerup
 

Kirkeværge(Lemming Kirke)
Holmmøllevej 30
8632 Lemming
 

Kasserer
Resdal Bakke 52
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Viborgvej 157
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Holmgårdevej 12
8632 Lemming
 

Menigt medlem
Ørevadbrovej 29
8632 Lemming
 

Menigt medlem
Østerbyvej 37
8632 Lemming
 

Menigt medlem
Nisset Sønderhede 3
8632 Lemming
 

Sognepræst
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming

Sognepræst
Lemmingvej 2
8600 Silkeborg
 
Mandag er fridag
Mette Skaarup Glowienka

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65485915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk