1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Serup Skovvej 7
8632 Lemming

Næstformand
Lemming Bygade 79
8632 Lemming
 

Kirkeværge
Holmmøllevej 30
8632 Lemming
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Holmgårdevej 5C
8632 Lemming
 

Kasserer
Resdal Bakke 52
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Østerbyvej 37
8632 Lemming
 

Menigt medlem
Resdal Bakke 52
8600 Silkeborg
 

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
 
Fridag mandag Tlf.nr. 86855385

Sognepræst
Lemmingvej 2
8600 Silkeborg
 
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65485915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk