Menighedsråd

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Serup-Lemming Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8604@SOGN.DK
CVR-nummer: 65485915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Serup Skovvej 7
8632 Lemming
Tlf: +4524802470
Næstformand
Lemming Bygade 79
8632 Lemming
Kasserer
Resdal Bakke 52
8600 Silkeborg
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Østerbyvej 37
8632 Lemming
Kirkeværge
Holmmøllevej 30
8632 Lemming
Menigt medlem
Resdal Bakke 52
8600 Silkeborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Holmgårdevej 5C
8632 Lemming
Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Serup Tinghøjvej 9
8632 Lemming
Fridag mandag Tlf.nr. 86855385
Sognepræst
Lemmingvej 2
8600 Silkeborg
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.