1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejlstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vejbyvej 358
Sejlstrup
9480 Løkken
 
 24659921
Formand

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermøllevej 238
8380 Trige
 
Næstformand

Kirkeværge
Ågårdsvej 6
Smidstrup
9760 Vrå
 
 23319916
Kirkeværge

Kasserer
Vejbyvej 410
Sejlstrup
9480 Løkken
 
Intern kasserer

Sekretær, Kontaktperson
Smidstrupvej 329
Smidstrup
9760 Vrå
 
 25342190
Kontaktperson og sekretær

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
 
 40207878

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejlstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19058719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk