Menighedsråd

Sejlstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sejlstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8409@SOGN.DK
CVR-nummer: 19058719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vejbyvej 358
Sejlstrup
9480 Løkken
Tlf: 24659921
Formand
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermøllevej 238
8380 Trige
Næstformand
Sekretær, Kontaktperson
Smidstrupvej 329
Smidstrup
9760 Vrå
Tlf: 25342190
Kontaktperson og sekretær
Kirkeværge
Ågårdsvej 6
Smidstrup
9760 Vrå
Tlf: 23319916
Kirkeværge
Kasserer
Vejbyvej 410
Sejlstrup
9480 Løkken
Intern kasserer
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
Tlf: 40207878

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.