1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejlflod Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Gadekærsvej 35
Sejlflod
9280 Storvorde
 

Næstformand
Enighedsvej 7
9000 Aalborg
 

Kirkeværge
Vigen 31
Sejlflod
9280 Storvorde
 

Menigt medlem
Teglvænget 11
Sejlflod
9280 Storvorde
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Vigen 9
Sejlflod
9280 Storvorde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tofthøjvej 37
9280 Storvorde
 
 98318470
Træffes:Alle hverdage undtagen mandag.
Niels Christian Scheel Lassen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejlflod Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54421419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk