Menighedsråd

Sejlflod Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sejlflod Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8326@SOGN.DK
CVR-nummer: 54421419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Gadekærsvej 35
Sejlflod
9280 Storvorde
Næstformand
Engvej 51
9280 Storvorde
Kirkeværge, Sekretær
Vigen 31
Sejlflod
9280 Storvorde
Kasserer, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Vigen 9
Sejlflod
9280 Storvorde
Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nørgaardsvej 26
Sejlflod
9280 Storvorde
Særpræst
Uldalsvej 8A
9400 Nørresundby
Tlf: 20258722
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tofthøjvej 37
9280 Storvorde
Tlf: 98318470

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.