Menighedsråd

Sejerslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sejerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8668@SOGN.DK
CVR: 60544611

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søgårdsvej 20
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 21254838
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skranderupvej 42
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Kirkeværge, Kasserer
Nørre Smedievej 7
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 51207391
Bygningskyndig
Søgårdsvej 28
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Menigt medlem
Skranderupvej 60
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 97751022

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.