1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sejerø Sogns Menighedsråd

Formand
Vestervej 15
4592 Sejerø

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Mastrupvej 59
4592 Sejerø
 
 30720550
Altid.

Kasserer
Sejerbyvej 60
Sejerby
4592 Sejerø

Sekretær
Mastrupvej 3
Sejerby
4592 Sejerø
 

Kirkeværge - ikke medlem
Brovej 18
Sejerby
4592 Sejerø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejerbyvej 12
Sejerby
4592 Sejerø
 
 59590062

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sejerø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 71249050
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk