Menighedsråd

Sejerø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sejerø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7257@SOGN.DK
CVR: 71249050

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vestervej 15
4592 Sejerø
Tlf: 21639261
Menigt medlem
Sejerbyvej 60
Sejerby
4592 Sejerø
Kasserer, Sekretær
Mastrupvej 3
Sejerby
4592 Sejerø
Kirkeværge
Brovej 18
Sejerby
4592 Sejerø
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Mastrupvej 59
4592 Sejerø
Tlf: 30720550
Altid.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sejerbyvej 12
Sejerby
4592 Sejerø
Tlf: 59590062
Telefontid: Onsdag 12-14 Mobil: 60 24 19 23

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.