1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Seest Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen

Næstformand, Sekretær
Lyngsvej 18
Seest
6000 Kolding
 

Kasserer
Tværvej 1
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Opalvej 30
Seest
6000 Kolding
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Titaniavej 6
Seest
6000 Kolding
 

Kirkeværge
Vranderupvej 120A
Vranderup
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Lerbjergvej 45
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Carl Plougs Vej 14
6000 Kolding
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredevej 43
Seest
6000 Kolding
 
 51354066

Sognepræst (bistand)
Ødis Byvej 1
Ødis
6580 Vamdrup
 
 75598150

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Seest Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36881410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk