1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Titangade 3L 4 th
2200 København N
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Stefansgade 2 st
2200 København N
 
 30360925

Menigt medlem
Nørrebrogade 220 4 th
2200 København N
 

Menigt medlem
Hamletsgade 22 1 tv
2200 København N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lundedalsvej 38 1 1
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Rungsted Plads 16 4 tv
2200 København N
 

Menigt medlem
Lundedalsvej 38 1 1
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Rådmandsgade 8 5
2200 København N
 

Kirkeværge, Kasserer
Mimersgade 64 3 tv
2200 København N
 

Menigt medlem
Store Mølle Vej 2 st tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Bregnerødgade 3 2 th
2200 København N
 

Menigt medlem
Kildevældsgade 39 1
2100 København Ø
 

Sognepræst
Vedbækgade 12 2
2200 København N
 
 61 22 41 26

Overenskomstansat sognepræst
 
 24 25 92 99

Sognepræst
Jagtvej 23B 2
2200 København N
 
 35821417
Susanne Voss Pedersen er tjenestegørende i Anna sogn

Sognepræst
Anna Kirkes kontor
Bjelkes Allé 19-21
2200 København N
 
 22142491
Jonna Annette Juel R Dalsgaard, tjenestegørende i Anna sogn

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Stefans Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22341618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk