Menighedsråd

Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Peders Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7347@SOGN.DK
CVR-nummer: 57215119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Marievangsvej 64
4200 Slagelse
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sønderås 20
4200 Slagelse
Menigt medlem
Ribevej 20
4200 Slagelse
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Svendsgade 4E
4200 Slagelse
Menigt medlem
Falstervej 3
4200 Slagelse
Tlf: +4561786765
Menigt medlem
Bredegade 7C st 1
4200 Slagelse
Menigt medlem
Aakjærsgade 6
4200 Slagelse
Menigt medlem
Yderholmvej 64A
Jersie
4623 Lille Skensved
Menigt medlem
Bredegade 7B 1 3
4200 Slagelse
Menigt medlem
Bredegade 7C st 4
4200 Slagelse
Menigt medlem
Bredegade 7B 1 1
4200 Slagelse
Sognepræst (kirkebogsfører)
Krænkerupvej 63 A
Havrebjerg
4200 Slagelse
Tlf: 51539790
Træffes efter aftale. Fredag fridag.
Kst. sognepræst
Kontor, Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf: 24251849
Træffes efter aftale. Mandag fridag.
Overenskomstansat sognepræst
Kontor
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf: 51508903
Træffes efter aftale. Mandag fridag.
Provst
telefonnr. 58520533 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.