Menighedsråd

Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Peders Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7510@SOGN.DK
CVR-nummer: 40407316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nyborgvej 26
4700 Næstved
Tlf: 2212 6496
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kattebjerg 17 1 tv
4700 Næstved
Menigt medlem
Møllegade 4
4700 Næstved
Tlf: 5573 9633
Sekretær
Bolbrovej 65
4700 Næstved
Kasserer
Runestenen 12
4700 Næstved
Kontaktperson
Violvej 11
4700 Næstved
Menigt medlem
Kildemarksvej 155 1 tv
4700 Næstved
Menigt medlem
Ageren 7
Mogenstrup
4700 Næstved
Menigt medlem
Sandageren 26
4700 Næstved
Menigt medlem
Lindebjerggårdsvej 11
4700 Næstved
Medlem af valgbestyrelsen
Lynæsvej 10D
4700 Næstved
Bygningssagkyndig
Skovduevej 15
4700 Næstved
Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
4700 Næstved
Tirsdag - fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri. Tlf. 3034 8842.
Overenskomstansat sognepræst
Sognepræst (kirkebogsfører)
4700 Næstved
Tirsdag- fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri. Karen Marie Bøggild er sygemeldt.
Sognepræst
Løvetandsvej 10
4750 Lundby
Tlf: 40871737
aktiv e-post: hks@km.dk Sognepræsten er sygehuspræst for Næstved Sygehus, Region Sjælland. Telefon på Sygehuset:  5651 2102;   Telefon uden for Sygehuset:  4087 1737
Sognepræst
Skyttevænget 21
4700 Næstved
Tlf: 55721642
Tirsdag- Fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.