1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Peders Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nyborgvej 26
4700 Næstved

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kattebjerg 17 1 tv
4700 Næstved

Menigt medlem
Møllegade 4
4700 Næstved

Sekretær
Bolbrovej 65
4700 Næstved

Kasserer
Runestenen 12
4700 Næstved

Kontaktperson
Violvej 11
4700 Næstved

Menigt medlem
Kildemarksvej 155 1 tv
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Ageren 7
Mogenstrup
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Sandageren 26
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Lindebjerggårdsvej 11
4700 Næstved
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lynæsvej 10D
4700 Næstved
 

Bygningssagkyndig
Skovduevej 15
4700 Næstved
 

Kirkeværge - ikke medlem(Sankt Peders Kirke), Bygningssagkyndig - ikke medlem
Sorøvej 481
Rislev
4700 Næstved
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
4700 Næstved

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst
Løvetandsvej 10
4750 Lundby
 
 40871737
aktiv e-post: hks@km.dk Sognepræsten er sygehuspræst for Næstved Sygehus, Region Sjælland. Telefon på Sygehuset:  5651 2102;   Telefon uden for Sygehuset:  4087 1737

Sognepræst
Skyttevænget 21
4700 Næstved
 
 55721642
Tirsdag- Fredag i dagtimerne. Weekend efter aftale. Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Peders Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40407316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk