Menighedsråd

Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Pauls Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7039@SOGN.DK
CVR-nummer: 62873515

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Charlottenlundvej 22
2900 Hellerup
Tlf: 40508801
Næstformand
Indiakaj 7 2 mf
2100 København Ø
Kirkeværge
Store Kongensgade 118 4 th
1264 København K
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Bornholmsgade 1 4 tv
1266 København K
Menigt medlem
Krusemyntegade 6
1318 København K
Kasserer
Klavervej 17
4600 Køge
Formand for valgbestyrelsen
Olfert Fischers Gade 30
1311 København K
Medlem af valgbestyrelsen
Toldbodgade 39 4
1253 København K
Sognepræst
Sankt Pauls Kirke
Gernersgade 33
1319 København K

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.