Menighedsråd

Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Pauls Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8118@SOGN.DK
CVR-nummer: 41907711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Næstformand, Kirkeværge
Hans Broges Gade 15 st tv
8000 Aarhus C
Kasserer
Flintebakken 43
8240 Risskov
Kontaktperson
Haslegårdsvænget 37
Hasle
8210 Aarhus V
Menigt medlem
Tulipanhaven 34
8200 Aarhus N
Menigt medlem
Tietgens Plads 14 3 tv
8000 Aarhus C
Menigt medlem
Skovhøj 269
8361 Hasselager
Menigt medlem
Stadion Allé 29 1 tv
8000 Aarhus C
Menigt medlem
Marslevvej 3
8270 Højbjerg
Menigt medlem
Østboulevarden 33 st
8000 Aarhus C
Menigt medlem, Orlov
Richard Mortensens V 25A 1 th
2300 København S
Menigt medlem
Arnakvej 14A
8270 Højbjerg
Menigt medlem
Jægergårdsgade 100B 2 th
8000 Aarhus C
Sognepræst
Marselisvej 9
8000 Aarhus C
Tlf: 20308800
Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvejen 114
8000 Aarhus C
Tlf: 21863580
Sognepræst
Rungstedvej 9
8000 Aarhus C
Tlf: 86147115
Overenskomstansat sognepræst
Høghus 24
8300 Odder
Tlf: 61165152

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.