Præster og medarbejdere


Præster


Sognepræst (kirkebogsfører)
Klosterporten 10
4300 Holbæk
Tlf: 40599718
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 til 11.00 eller efter aftale. Træffes ikke onsdag.
Kst. sognepræst
Kirkestræde 9
4300 Holbæk
Tlf: 20303890
Sognepræst
Hovedgaden 27
4330 Hvalsø
Tlf: 24635529
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst
Kirkestræde 9
4300 Holbæk
Tlf: 20303890
Overenskomstansat sognepræst
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Kst. overenskomstansat sognepræst
Overenskomstansat sognepræst

Andre medarbejdere


Sortebrødreklosteret
Klosterstræde 7
4300 Holbæk
 
59450581
Henvendelser vedr. personregistrering attester, navneændring og navngivning .
Henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00 - 13.00
Torsdage 16.00-17.30
Præstesekretær
Kirkestræde 9
4300 Holbæk
 
28907590
tirsdag til torsdag 8.30-15.00
Anders Larsensvej 6
4300 Holbæk
 
5945 0594
Henvendelse vedr. aftaler om bisættelser, dåb og vielser kan ske via mail til kontor@holb-kgd.dk eller på telefon 59 45 05 94 i tidsrummet kl. 10-14.
Sognemedhjælper
Kirkestræde 2B
4300 Holbæk
 
61638358
Træffes efter aftale.