Menighedsråd

Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7927@SOGN.DK
CVR-nummer: 36807016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Goldbækparken 61
Dalby
6000 Kolding
Tlf: 40188661
Mobil telefon: 40188661
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kongebrogade 23 st th
6000 Kolding
Formand for valgbestyrelsen
Kastanievænget 6
6000 Kolding
Kasserer
Trompeterbakken 12
6000 Kolding
Kirkeværge
Låsbygade 48C st
6000 Kolding
Kontaktperson
Graacksvej 12
6000 Kolding
Medlem af valgbestyrelsen
Marcus Alle 22 st
6000 Kolding
Menigt medlem
Eliassensvej 21
6000 Kolding
Menigt medlem
Dyrehavevej 115
6000 Kolding
Menigt medlem
Magnolievej 5
6000 Kolding
Menigt medlem
Kongebrogade 23 st th
6000 Kolding
Menigt medlem
Olaf Ryes Gade 5
6000 Kolding
Menigt medlem
Kongebrogade 11 4 th
6000 Kolding
Kst. overenskomstansat sognepræst
Øster Voldgade 12
7000 Fredericia
Tlf: 24821050
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hyrdestræde 5
6000 Kolding
Tlf: 61203039
Sognepræst
Nicolaiplads 2-4
6000 Kolding
Tlf: 20115099

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.