1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Formand
Orenæsvej 47
4700 Næstved
 
 23 46 20 25
Underskriftberettiget Medlem af forretningsudvalget, bladudvalget og valgbestyrelsen

Næstformand
Samsøvej 11
4700 Næstved
 
Medlem af forretningsudvalget, bladudvalget og valgbestyrelsen

Menigt medlem
Farimagsvej 44C st
4700 Næstved

Kirkeværge
Teatergade 2B 2 tv
4700 Næstved
 
 40 74 31 85
Kirkeværge Medlem af forretningsudvalget og kirkegårdsbestyrelsen

Kontaktperson
Teatergade 6 1 mf
4700 Næstved
 
 30 49 83 70
(Personale)kontaktperson Medlem af forretningsudvalget og natkirkeudvalget Leder af Hyggeklubben

Menigt medlem
Odensevej 172
4700 Næstved
 
Medlem af Forretningsudvalget og Aktivitetsudvalget

Menigt medlem
Odinsvej 13
4700 Næstved
 
 28 26 77 13
Medlem af forretningsudvalget, aktivitetsudvalget og natkirkeudvalget

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Havnen 6 st
4700 Næstved
 
Medlem af Forretningsudvalget og Valgbestyrelsen

Menigt medlem
Købmagergade 14B 1
4700 Næstved
 
Medlem af Forretningsudvalget og Aktivitetsudvalget

Menigt medlem
Fabriksvej 8 1 tv
4700 Næstved
 
Medlem af Forretningsudvalget og Aktivitetsudvalget

Menigt medlem
Tagensvej 14
4700 Næstved
 
Medlem af Forretningsudvalget Medlem af Kirkegårdsbestyrelsen

Provst
Ostenfeldtsvej 16
4700 Næstved
 
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lindeparken 4
4700 Næstved
 
 55720716
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. .

Sognepræst, Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40178910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk