Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7511@SOGN.DK
CVR: 40178910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Grønnegården 14 st
4700 Næstved
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Helgenæsvej 51
4700 Næstved
Medlem af valgbestyrelsen
Samsøvej 11
4700 Næstved
Tlf: 28158777
Medlem af forretningsudvalget, bladudvalget og valgbestyrelsen
Kirkeværge
Teatergade 2B 2 tv
4700 Næstved
Tlf: 40 74 31 85
Kirkeværge Medlem af forretningsudvalget og kirkegårdsbestyrelsen
Kontaktperson
Teatergade 6 1 mf
4700 Næstved
Tlf: 30 49 83 70
(Personale)kontaktperson Medlem af forretningsudvalget og natkirkeudvalget Leder af Hyggeklubben
Kasserer
Lyøvej 18
4700 Næstved
Menigt medlem
Sortebrødregade 13 st tv
4700 Næstved
Menigt medlem
Østergade 12A 3 th
4700 Næstved
Provst
Ostenfeldtsvej 16
4700 Næstved
Tlf: 31362105
efter aftale undtagen mandag.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontor
Ostenfeldtsvej 18
4700 Næstved
Tlf: 23202293
Efter aftale undtagen fredag
Overenskomstansat sognepræst
Efter aftale tlf 40170760 Undtagen mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.