Menighedsråd

Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7911@SOGN.DK
CVR-nummer: 39244012

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hesseløvej 3
7000 Fredericia
Tlf: 20661061
Næstformand, Sekretær
Stenhøjvænget 84
7000 Fredericia
Tlf: 20293178
Kirkeværge
Thorvaldsensvej 71
7000 Fredericia
Tlf: 25470497
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ansgarsvej 28
7000 Fredericia
Kontaktperson
Forsythiavej 18
Egeskov
7000 Fredericia
Menigt medlem
Vejlevej 7
7000 Fredericia
Formand for valgbestyrelsen
Vesterdalsvej 10
7000 Fredericia
Menigt medlem
Sønderlunden 7
Bramdrupdam
6000 Kolding
Menigt medlem
Nyager 12
Bredstrup
7000 Fredericia
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Jyllandsgade 8
7000 Fredericia
Tlf: 75920121
Mandag fridag
Sognepræst, Født medlem
Vendersgade 30B
7000 Fredericia
Tlf: 50484786

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.